Kutatások
Utoljára módosítva: 2009.02.07. 19:54:40

A magyarországi hivatalos családnév-változtatások kutatása

Témavezető: Farkas Tamás egyetemi adjunktus

A spontán beszéd interdiszciplináris vizsgálata

Témavezető: Markó Alexandra egyetemi adjunktus

Az erdélyi magyar nyelvjárások feldolgozása és közzététele (11. szakasz)

Témavezető: Juhász Dezső egyetemi tanár

Beszélt nyelvi kutatások

Témavezető: Keszler Borbála egyetemi tanár

Finnugor és szamojéd népek története

Témavezető: Klima László egyetemi docens

Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás

Témavezető: Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár

Kognitív stilisztikai kutatás

Témavezető: Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár, Tátrai Szilárd egyetemi adjunktus

Megakadás-jelenségek a spontán beszédben

Témavezető: Gósy Mária egyetemi tanár

Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok geolingvisztikai kutatása

Témavezető: Kiss Jenő akadémikus, egyetemi tanár

Régi magyar családnevek névvégmutató szótárának elkészítése

Témavezető: Farkas Tamás egyetemi adjunktus

Új magyar nyelvjárási atlasz (ÚMNyA.)

Témavezető: Kiss Jenő akadémikus, egyetemi tanár


© 2017 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének honlapja - Szerkesztő: Romhányi Andrea, ArtCMS v. 2.0β