Munkahelyi vita
Utoljára módosítva: 2013.10.08. 15:31:37

Doktori disszertáció munkahelyi vitája az ELTE Magyar Nyelvtudományi Doktori Programjában

 

 Működési rend

 
A munkahelyi vita célja a készülő disszertáció előzetes megvizsgálása, legfőbb hiányosságainak feltárása, a színvonalas végső változat elkészítésének elősegítése, a nyilvános vitára bocsáthatóság megítélése. A munkahelyi vitát a disszertáció kb. 90 %-os készültségi szintjén lehet megtartani, legkésőbb másfél-két hónappal a végleges leadási határidő előtt. A munkahelyi vita megtartása a nyilvános vitára  bocsátó témavezetői nyilatkozat előfeltétele.

A munkahelyi vitát az alprogramvezető vagy témavezető hívja össze, nyilvános meghirdetéssel. Felkér két előopponenst a disszertáció bírálatára. A két előopponens közül az egyik a nyilvános védés opponense, belső, ELTE-s oktató, a másik szabadon választott szakember.

A munkahelyi vitára meghívót küld a szervező az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola és a Magyar Nyelvtudományi Doktori Program vezetője számára, valamint a lehetséges érdeklődők körének. A kéziratot a doktorjelölt kinyomtatva vagy elektronikusan hozzáférhetővé teszi az érdeklődőknek.

A munkahelyi vitán részt vesz az alprogramvezető, a témavezető, a két előopponens és a doktorjelölt, továbbá a meghívottak. A munkahelyi vitán a két felkért előopponens szóban kifejti véleményét a disszertáció legfontosabb jellemzőiről a nyilvános védésen is szokásos tudományos szempontok szerint, valamint az előopponensi véleménynek tömör (1-másfél oldalnyi) összegzését beadja írásban a témavezetőnek.

A munkahelyi vitán a meghívottak hozzászólhatnak és kérdéseket tehetnek fel.

A vita végén a doktorjelölt válaszol az előopponensek véleményére és a további hozzászólásokra, kérdésekre.

A munkahelyi vitáról az azt vezető alprogramvezető vagy témavezető feljegyzést készít a Magyar Nyelvtudományi Doktori Program vezetője és a doktori hivatal számára, az előopponensek rövid véleményét csatolva.


© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének honlapja, ArtCMS v. 2.0β