17. Félúton konferencia

2021. október 21–22.

2021.05.25.
17. Félúton konferencia

A 2021/2022-es tanév őszi félévében az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Magyar nyelvészet doktori programja immár 17. alkalommal rendezi meg a Félúton konferenciát, amelyre doktoranduszok és doktorjelöltek jelentkezését várjuk (beleértve a tanulmányaikat az őszi félévben megkezdőket is).

A konferencia időpontja: 2021. október 21–22.

A Félúton konferencia célja, hogy a különböző intézményekben és különböző nyelvészeti témákban kutató PhD-hallgatók megismerhessék egymás kutatási eredményeit, valamint lehetőséget kapjanak saját témájuk bemutatására, a felmerülő kutatói dilemmáik nyilvános szakmai megvitatására. Az előadások nyelve magyar, időkeretük 20 perc, amelyet előadásonként 10 perc vita követ.

Az előadások írásos változatait lektorált tanulmánykötet formájában tervezzük megjelentetni.

A konferencián való részvétel ingyenes. A konferencia formája a járványhelyzet alakulásának függvénye. Pontos információkat erre vonatkozóan 2021. szeptemberében közlünk.

Jelentkezni az előadás 1500–2000 leütés terjedelmű absztraktjával lehet, melyet a konferencia e-mail címére kérünk beküldeni: feluton17@gmail.com. Az absztrakt végén kérjük feltüntetni a tervezett előadáshoz tartozó 5 legfontosabbnak ítélt szakirodalmi tételt (az irodalomjegyzék nem számít bele a terjedelembe.). Az e-mailben kérjük a következő adatokat megadni: teljes név, egyetem, doktori iskola, doktori program, értesítési e-mail cím.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 10. (péntek) éjfél

Az absztraktokat a beérkezési határidőt követően két-két anonim lektor bírálja el. A jelentkezőknek az absztraktok elbírálásáról legkésőbb 2021. október 4-ig értesítést küldünk.

További információ: feluton17@gmail.com

Budapest, 2021. május 24.

 

A 17. Félúton konferencia szervezői