Bemutatkozás

Bemutatkozás

Az intézet alapfeladata a magyar nyelvészet különböző területeinek és ágainak, az alkalmazott nyelvészetnek, valamint a finnugor nyelveknek és kultúráknak minden képzési szinten megvalósuló egyetemi oktatása, továbbá sokoldalú tudományos kutatása. Az egyes részdiszciplínák művelésével kapcsolatos feladatok az intézet négy tanszéke közötti munkamegosztásban, illetve tanszéki kereteken átívelő együttműködésében valósulnak meg.

Intézetünk a magyar nyelv egyetemi szintű oktatásának elsőként egyetemünkön megkezdett munkáját folytatja (1791-től), finnugor tanszékünk a világ legkorábbi finnugrisztikai profilú tanszéke (1872-től). Az intézet hagyományainak, adottságainak, szakmai tevékenységének, illetve munkatársainak és hallgatóinak köszönhetően az e szakterületeken folyó oktató-, kutató- és utánpótlás-nevelő munka máig meghatározó felsőoktatási színtere.

Az intézet képzési portfóliója mintegy kéttucatnyi különböző profilú, szintű, illetve jellegű képzést kínál, elsősorban a nyelv, s különösen a magyar nyelv rendszerével és használatával, leírásával és változatosságával kapcsolatos ismeretkörök, valamint a rokon nyelvek vonatkozásában. BA szinten a magyar alapszak nyelvészeti részének oktatása mellett több szakmai-tudományos és gyakorlati irányultságú minor specializáció szerepel a kínálatában. Szaktudományos képzései a későbbiekben MA szinten, továbbá a doktori képzés keretében egyaránt folytathatók. Az intézet képzési portfóliójában fontos szerepe van a tanárképzésnek is a magyartanári szak (társ)gondozása révén. Intézetünk újabban szakirányú továbbképzést is kínál az érdeklődők számára.

Az intézetben folyó nyelvészeti kutatásokat a sokszínűség jellemzi. Fontos szerepet kapnak körükben a funkcionális jellegű nyelvszemlélet irányzatai, a nyelvészeti eredmények és módszerek gyakorlati alkalmazása iránti érdeklődés, valamint az inter- és multidiszciplináris megközelítésmód. Kutatóink a magyar nyelv rendszerét, használatát, történetét és változatosságát a magyar nyelvközösség sajátosságai, történetisége, kultúrája általi meghatározottságaival együtt vizsgálják. Profilunknak hagyományosan fontos része a magyar nyelv rokonságának, illetve a rokon finnugor nyelveknek és nyelvközösségeiknek a kutatása. Szakmai tevékenységünkben a hagyományos filológia, a modern nyelvelméletek és a korszerű digitális bölcsészet egyaránt megtalálják helyüket, a nyelvelméleti kutatások mellé alkalmazott nyelvészeti kutatások (pl. anyanyelv-pedagógia, beszédkutatás, szociolingvisztika) kapcsolódnak. A különböző szakterületekhez számos jelenleg is futó kutatási projekt kapcsolódik.