Nyilatkozat

Nyilatkozat

 A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet munkatársainak, valamint hallgatói képviseleti tagjainak közös nyilatkozata az egyetemi szereplők személyiségi jogainak, védett tulajdonságainak tiszteletben tartásáról, valamint a tiszteletteljes, az esélyek szempontjából egyenlő és támogató viselkedés követelményéről


Preambulum
Bár a címben foglalt értékeket törvények és etikai kódexek is megfogalmazzák, így azok mindannyiunk számára kötelező érvényűek, időről időre szükségessé válik az értékek melletti hangsúlyos kiállás, a megvalósulásukról történő gondoskodással kapcsolatban pedig a proaktív viselkedés elvárásának kinyilvánítása. Az alábbi nyilatkozat ezt valósítja meg, tartalmának érvényesítése teljes közösségünk, különösen pedig a vezetők felelőssége.

Nyilatkozat
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet munkatársai, valamint hallgatói képviseleti tagjai közösségük értékeként fogalmazzák meg, hogy Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény (2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.)) rendelkezéseit nemcsak betartják, hanem az egyetemi környezethez méltó módon, proaktívan viszonyulnak a törvényben rögzített elvekhez, elhatárolódnak az agresszió minden formájától (ideértve a verbális erőszakot is), és tőlük telhetően mindent megtesznek a hátrányos megkülönböztetés, a hatalommal való visszaélés, a nemi alapú megkülönböztetés, a szexuális jellegű visszaélés és az előítéletesség minden formájának a megelőzéséért.  Ennek érdekében rögzítik, hogy a közösséghez tartozás része az egymás méltóságának kölcsönös tiszteletén alapuló viselkedés, és a közösség tagjai nyíltan fellépnek a fenti elveket sértő megnyilvánulások ellen.

Kelt 2020. július 1-jén

 

2020.07.06.