A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET INTÉZETI TANÁCSÁNAK NYILATKOZATA A MAGYAR NYELVŐR SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

2021.09.30.
A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET INTÉZETI TANÁCSÁNAK NYILATKOZATA A MAGYAR NYELVŐR SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Intézeti Tanácsa egyetért a Magyar Nyelvőr folyóirat szerkesztőbizottságának 2021. szeptember 24-én közzétett állásfoglalásával. Támogatjuk azt a kezdeményezést, hogy a folyóirat alapítói joga az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához kerüljön. Így látjuk leginkább biztosítva a szakmai garanciákat a folyóirat hagyományainak és folytonosságának fenntartására. Az Intézeti Tanács tagjai szakmai és erkölcsi támogatásukról biztosítják az állásfoglalást megfogalmazó szerkesztőbizottságot.

Budapest, 2021. szeptember 30.