Anyanyelvünk évszázadai 8. hallgatói konferencia

2022. május 22.

2022.04.05.
Anyanyelvünk évszázadai 8. hallgatói konferencia

Az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye – az ELTE Tehetséggondozó Programjának keretében – Anyanyelvünk évszázadai 8. címen hallgatói konferenciát szervez. A konferenciára magyarországi és határon túli magyar, illetve külföldi egyetemek és főiskolák BA-s, MA-s és osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatóit várják.

A konferencia középpontjában a magyar nyelv változása (története) áll. A nyelv történetiségét azonban a hagyományos értelemben vett nyelvtörténetnél jóval tágabban értelmezik. Egyfelől – a dimenzionális nyelvszemléletnek megfelelően – olyan előadásokat is érdeklődéssel várnak, amelyek perspektívájában az idő, a tér és a humán (társadalmi, művelődési, szociokulturális stb. meghatározottság) dimenziók közül legalább kettő megjelenik. Szívesen fogadják azokat az előadásokat, amelyekben az összekapcsolódó szempontok közül az egyik a történetiség (történeti dialektológia, történeti szociolingvisztika, történeti pragmatika, történeti névtan stb.).

Másfelől a nyelv története részének tekintik az újabb magyar kort is, ezért olyan előadásokat is várnak, amelyek a mai nyelvről, nyelvhasználatról, annak (területi és társadalmi) változatairól szólnak. Örömmel fogadják azokat az előadásokat, melyek a szinkróniában is megtapasztalható mozgásra, változásra mutatnak rá. Mindezek mellett közös hallgatói (pl. diákműhelyekben végzett) kutatások beszámolóit is szívesen várják.

A jó tapasztalaton kívül a szervezők publikációs lehetőséget is biztosítanak, ugyanis a konferencián elhangzott előadásokból konferenciakötet fog készülni.

A konferencia időpontja és helye: 2022. június 10., ELTE BTK Kari tanácsterem.

A jelentkezési lap elküldésének határideje: 2022. május 22.

A jelentkezési lap az alábbi linken érhető el: https://forms.gle/8joSyh6R52SU1DLz8

Bővebb információ a konferencia facebook oldalán: https://fb.me/e/39gLf3p99

PLAKÁT