ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

2020.09.08.
ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

AZ ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtárának

Könyvtárhasználati Szabályzata

A Nyelvész Könyvtár nem nyilvános szakkönyvtár, tehát az ELTE BTK hallgatóinak és munkatársainak áll rendelkezésre. A beiratkozás és a könyvtárhasználat díjmentes.

A könyvtárhasználók szolgáltatásokhoz való jogosultságát az MNyFI képzéseihez kapcsolódó jogviszonyuk határozza meg:

  1. Helyben olvashat és kölcsönözhet az ELTE minden hallgatója, oktatója és az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársai.
  2. A kölcsönzés időtartama graduális képzésben egy-egy éjszaka vagy hétvége, posztgraduális képzésben, illetőleg oktatók számára egyéni megbeszélés tárgyát képezi.
  3. Az egy alkalommal kölcsönözhető könyvek száma nincs meghatározva.
  4. A könyvtárközi kölcsönzést az állományvédelmi szempontok határozzák meg, ezért ez átmenetileg erősen korlátozott.

Helyben használat

  1. Az olvasótermi polcokon elhelyezett könyveket és folyóiratokat mindenki szabadon kézbe veheti, a raktárból a könyvtárosok bocsátják rendelkezésre a dokumentumokat.
  2. A kézbe kapott dokumentumokról a szerzői jogi törvények betartásával, díjmentesen fénykép készíthető.
  3. A kabátokat az olvasóteremben elhelyezett fogasokra kérjük elhelyezni, a táskákat pedig az asztalok alatt, de értük a könyvtárosok felelősséget vállalni nem tudnak.
  4. Az olvasóteremben beszélgetni, étkezni tilos!

Kölcsönzés

A könyvtár helyben olvasásra rendezkedett be, ezért a kölcsönzési lehetőség korlátozott. A graduális képzésben részt vevők számára kölcsönözni a nyitvatartási idő utolsó két órájában lehet, másnap reggel 10 óráig. Ha a visszahozatal akadályba ütközik, telefonos vagy e-mailes értesítést kérünk.

Szakdolgozók, PhD-hallgatók, oktatók számára alkalmanként megbeszélt határidőt állapítunk meg. Egyszerre bármennyi könyv kölcsönözhető. Természetesen van a gyűjteménynek védett állományrésze, mely nem kölcsönözhető. Ilyenek a kulturális örökség részét képező kiadványok, a nehezen pótolható vagy egypéldányos könyvek, az egypéldányos folyóiratok és kéziratok.

Az egy-egy képzési ciklusban tanulmányaikat befejező hallgatók kötelesek a könyvtárban "elszámolni".

 

Könyvtárhasználat a járványveszély idején

A MNyFI Könyvtára szűkített lehetőségek szerint, de a megszokott rendben üzemel.

A nyitvatartási idő felére csökken: 10.00–14.00 óra között várjuk a hallgatókat a hét minden napján.

Helyben olvasás

Az olvasótermet felére csökkentett székszámmal lehet használni. Saját laptoppal, fülhallgatóval be lehet ülni online órán részt venni,  és ha a helyviszonyok lehetővé teszik, online szemináriumi részvételkor beszélni is lehet.  A könyvtárban az olvasók számára elhelyezett gépeket, mivel nehezen fertőtleníthetők, használaton kívül helyeztük.

A kölcsönzés továbbra is a használati szabályzat szerint egy-egy éjszakára, illetőleg hétvégére korlátozódik.