FELHÍVÁS - XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

2021 április

2020.10.26.
FELHÍVÁS - XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Az XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2021 áprilisában online formában kerül megrendezésre (l. http://otdk.hu), melyre BA és MA képzésben résztvevő hallgatók egyaránt jelentkezhetnek. Kivételesen azon hallgatók is nyújthatnak be dolgozatot, akik 2020 nyarán abszolváltak.

Az intézeti TDK-t 2020. december 4-én (pénteken) délután Teams értekezlet formájában rendezzük meg, melyre a pályamunkákat kizárólag elektronikus formában kell benyújtani.
A dolgozatok általános követelményei a következők:
A dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 90.000 leütés (karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők.” A részletes tudnivalók a https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/human-tudomanyi-szekcio címen olvashatók.

Az intézeti forduló során a dolgozat szövegének legalább 80%-át be kell nyújtani 2020. november 30-a (hétfő) éjfélig. A hallgatók kutatási eredményeiket a jelentkezők számától függően 10-20 perces előadás keretében mutatják be. Az intézeti vitával kapcsolatos további információkkal hamarosan jelentkezünk.