Gyakornoki pályázat

2020.09.16.
Gyakornoki pályázat

Gyakornoki pályázat

Intézetünk a 2020/2021-es tanévre gyakornoki pályázatot hirdet a legalább 2 egyetemi félévet eredményesen elvégzett, a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók számára az Intézet bármely tanszékére (Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék; Finnugor Tanszék; Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Mai Magyar Nyelvi Tanszék), az alábbi feltételekkel:

Amit kínálunk:

– a gyakornokok bekapcsolódnak a tanszéken, illetve az intézetben folyó kutatási, tudományszervező és -népszerűsítő, oktatással kapcsolatos és egyéb tevékenységekbe;

– lehetőséget kapnak a diákműhelyekben és a további hallgatói tevékenységekben való részvételre;

– mentort választanak a tanszék munkatársai közül, aki személyesen segíti őket egyéni munkájukban;

– a tanév végén, illetve kérésre igazolást kapnak demonstrátorként végzett munkájukról;

– a demonstrátori feladatok terén figyelembe vesszük a járványhelyzet aktuális alakulását és előírásait.  

Amit kérünk:

– aktív részvételt a tanszék szakmai közösségének életében, tevékenységeiben;

– a tanszék és az intézet által rendezett tudományos konferenciák, szakmai programok szervezésének segítését, ezeken való részvételt, egyéb tanszéki/intézeti (háttér)feladatokban való szerepvállalást;

– a választott kutatási téma eredményeinek és a demonstrátorként végzett tevékenységnek a rövid bemutatását a (félév, ill. a) tanév végén. A végzett munkáról szóló beszámoló és az értékelés majdani szempontjai (természetesen nem elvárás minden területen teljesíteni): diákköri munka, egyéni tudományos tevékenység, kutatásban való részvétel; oktatási tevékenységben való részvétel; tudományszervező, -népszerűsítő, közösségépítő munkában való közreműködés; egyéb tanszéki, illetve intézeti feladatok, szervezési és háttérmunkák; további tervek, elképzelések.

A gyakornoki megbízás nem jár díjazással.
 

A gyakornoki pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Fényképes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza

  • az elérhetőségi adatokat: telefonszám, cím, ímélcím;
  • az eddigi egyetemi pályafutásról szóló rövid beszámolót (szak, évfolyam; tanulmányi és egyéb eredmények megjelölésével).

2. Motivációs levelet

  • rövid beszámolót a pályázó speciális nyelvészeti érdeklődéséről, jövőbeni terveiről;
  • a választott tanszék és a mentorként választott tanszéki oktató megnevezését.

3. Ajánlást a mentorként felkért tanszéki kollégától (eredeti aláírás nem kell, „s. k.”-val elégséges).
 

A befogadásról az adott tanszék dönt, a megbízólevelet az intézetigazgató és a tanszékvezető hitelesíti.

A gyakornoki pályázatok beküldési határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázatokat elektronikus formában az adott tanszék vezetőjének ímélcímére várjuk.

 

Budapest, 2020. szeptember 15.

 

dr. Farkas Tamás

intézetigazgató