HOGYAN BESZÉLGETNEK A GYEREKEK?

2022.04.14.
HOGYAN BESZÉLGETNEK A GYEREKEK?
Megjelent az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar által gondozott Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat 2022/1. száma. A tematikus írások vendégszerkesztője Bóna Judit, az ELTE BTK habilitált egyetemi docense, az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéken működő gyermeknyelvi kutatócsoport vezetője. 

A szám tematikus része az iskolába lépő gyermekek beszéd- és nyelvhasználati jellemzőit járja körül. Ahogy a bevezetőben olvasható: Az óvoda-iskola átmenet minden családban kihívásokkal teli időszak. A gyermek a szabad játékokra épülő óvodai közegből hirtelen egy szabályokkal teli világba kerül, ahol több, számára új területen is kell teljesítenie. A pedagógusok tapasztalatai szerint azonban a gyermekek jelentős hányada nem éri el azt a tanulásra való alkalmassági szintet, amely az örömteli, sikeres tanuláshoz szükséges lenne.

Ehhez nagyon sokféle készség, képesség megléte szükséges – ezek közül az egyik tényező a nyelvi tudatosság és anyanyelvi kompetencia. Megfelelő beszédfeldolgozási és beszédprodukciós működések nélkül ugyanis az írott nyelv elsajátítása nehézségekbe ütközik. De milyen az iskolába lépő gyermekek beszéde, illetve nyelvhasználata? Milyen változások történnek a beszédben nagycsoportos óvodáskor és kisiskoláskor között? Az összesen 240 oldalas tematikus szám írásai ezekre a kérdésekre keresik a választ.

A tematikus tanulmányok mellett a számban helyet kaptak a tematikától eltérő, de a gyermekneveléssel kapcsolatos egyéb írások is. Ezek között olvasható Lénárd András egyetemi docens, Márkus Éva dékán, habilitált egyetemi docens és Svraka Bernadett egyetemi tanársegéd, az ELTE TÓK oktatóinak írása a TÓK TÉR-ről, azaz az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar teljesítményértékelési rendszerének folyamatáról. 

Teljes lapszám