Kari Díjak

2020.11.13.
Kari Díjak

Örömmel adjuk közre a hírt, hogy Bóna Judit egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes idén, a Kar alapításának 385. évfordulója alkalmával Cziráky Antal-díjban részesült. A kitüntetéssel a Kar kolléganőnk, az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék munkatársának, a Kar innovációért felelős dékáni megbízottjának kiemelkedő kutatói és tudományszervezői tevékenységét ismerte el. 

Ugyanezen alkalommal kari elismerésben részesült három további munkatársunk, elsősorban az elmúlt időszak oktatásszervezési feladatainak terén nyújtott munkája alapján: Friczné Terbe Erika egyetemi adjunktus, intézeti és tanszéki oktatási titkár; Markó Alexandra egyetemi docens, tanszékvezető; Romhányi Andrea intézeti főmunkatárs. 

A kari elismeréshez mindnyájuknak szívből gratulálunk, s további jó egészséget és eredményes munkát kívánunk!

https://btk.elte.hu/content/kihirdette-a-kari-tanacs-az-idei-kari-dijakat.t.5509