KORPUSZNYELVÉSZETI MÓDSZEREK A KOGNITÍV NYELVÉSZETI KUTATÁSBAN

ELŐADÁS-SOROZAT

2021.04.23.
KORPUSZNYELVÉSZETI MÓDSZEREK A KOGNITÍV NYELVÉSZETI KUTATÁSBAN

A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ előadás-sorozatot szervez Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban címmel.* Az előadások arra fókuszálnak, hogyan hasznosíthatók a nyelvtechnológiai módszerek, a létrehozott adatbázisok és keresőeszközök a magyar igei konstrukciók azonosításában, vizsgálatában.

Az előadás-sorozatot online, a Teams platformon tartjuk (az egyes előadások linkjét l. az alábbi táblázatban). Minden alkalommal egy 30-45 perces előadást 30-45 perces diszkusszió fog követni. Az előadásokat rögzítjük, a felvételeket a DiAGram Központ honlapján fogjuk közreadni.

2021 tavaszi félévében négy előadásra kerül sor:
 

 Előadó

 Téma

 Időpont és csatlakozási kapcsolat

Kalivoda Ágnes   

 igekötő-kutatás, PrevCons eszköz

 2021. május 14. 16 óra

 Click here to join the meeting

Indig Balázs

 igei konstrukciók azonosítása

 2021. május 28. 16 óra

 Click here to join the meeting

Sass Bálint

 igei szerkezetek, Mazsola eszköz, MNSZ(2)

 2021. június 4. 16 óra

 Click here to join the meeting

Vincze Veronika

 könnyű igék, Szeged Treebank, kitekintés más korpuszokra

 2021. június 11. 16 óra

 Click here to join the meeting

 

*A rendezvényt az NKFIH 129040 számú pályázata (A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás) és a Tématerületi Kiválósági Program (Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció) támogatja.