MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

2021.01.13.
MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK
A magyar alapszak különlegessége az, hogy nem egyetlen intézet gondozza, hanem két jelentős tudományos műhely társgondozásában működik. Míg a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet a magyar és világirodalom, irodalomtörténet, irodalomelmélet, kultúratudománnyal kapcsolatos tárgyak oktatásáért felel, a képzés nyelvészeti kurzusait a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet munkatársai vezetik. A képzés legfontosabb pilléreit a világirodalmi, magyar nyelvi és irodalmi, valamint a további nyelvészeti órák adják. Ha már tudod, melyik terület érdekel legjobban, az ELTE magyar szakán választhatsz a legtöbb specializáció közül a szakosodás során. Ezek változatossága már előre vetíti a diplomázás után a munkaerőpiacon betölthető pozíciók sokféleségét: észt, finn, finnugor, irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvmentor, ügyvitel. Ezek kínálatát a két intézet által gondozott minorok bővítik tovább: kreatív írás, magyar jelnyelv, nyelv- és beszédtudomány, szerkesztői ismeretek.

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet elérhetőségei
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Facebook oldala
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet elérhetőségei
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Facebook oldala
A Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet Facebook oldala

A KÉPZÉSRŐL RÖVIDEN

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

TOVÁBBLÉPÉSI ÉS KARRIERLEHETŐSÉGEK