MEGHÍVÓ

2021. 09. 29.

2021.09.20.
MEGHÍVÓ

A MAI MAGYAR NYELVI TANSZÉK GYAKORNOKI TÉMABEMUTATÓJÁRA
ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI MŰHELYMEGBESZÉLÉSÉRE

 

Helyszín: ELTE BTK Nyelvészkönyvtár

Időpont: 2021. szeptember 29.

 

PROGRAM

MEGNYITÓ

16.00–16.10    Tátrai Szilárd

GYAKORNOKI TÉMABEMUTATÓ

16.10–16.30    Bajzáth Tímea: A premodális főnévi igeneves szerkezetek korpuszalapú szemantikai vizsgálata a klaszteranalízis módszerével

16.30–16.50    Horváth Zsófia: Alá- és mellérendelés kérdése a megengedő mondatok szintaxisában

16.50–17.10    Kopcsák Róbert: Kattintásvadászat a hipertextben

17.10–17.20    szünet

17.20–17.40    Mayer Péter: A tartalmi összegzés, a címadás és a lényegkiemelés vizsgálata

17.40–18.00    Prótár Noémi: Személydeixis-használat a közösségi médiában az első koronavírus-hullám alatt 

18.00–18.20    Soós Anna: Egy kognitív szemantikai kutatás módszertani megalapozása Radnóti Miklós szerelemfogalmának példáján keresztül

TANÍTÁSMÓDSZERTANI MŰHELYMEGBESZÉLÉS

18.30–19.15    Gonda Zsuzsa: Csoportmunka online és offline

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!