Megjelent a Csepregi Márta születésnapja tiszteletére szerkesztett finn–észt tárgyú tanulmánykötet

Könyvbemutató 2022. december 2-án 16 órakor a Finnugor Tanszéken (I épület, 029-es terem)

2022.11.30.
Megjelent a Csepregi Márta születésnapja tiszteletére szerkesztett finn–észt tárgyú tanulmánykötet

Örömmel tudatjuk, hogy az Urálisztikai Tanulmányok 23. számaként megjelent a Csepregi Márta jubileumára összeállított Varia Fenno-Estonica c. tanulmánykötet Antal M. Gergely, Bereczki András, Kubínyi Kata, Salánki Zsuzsa és Szabó Ditta szerkesztésében. A kötet bemutatóját 2022. december 2-án 16 órakor tartjuk a Finnugor Tanszéken (Múk 4/I épület, 029-es terem).

A kötet tartalmáról

Kötetünket hiánypótló oktatási segédanyagnak szánjuk. Az itt olvasható 4 történelmi, 12 nyelvészeti, 6 irodalmi és 5 kapcsolattörténeti tárgyú írás mindegyike a finn vagy az észt nyelv és kultúra valamely sarkalatos és/vagy pedagógiai szempontból különös figyelmet érdemlő kérdéskörébe enged bepillantást, így jól kiaknázható az oktatás során. Szerzőink többsége vagy kimondottan e szándéktól vezérelve járult hozzá új tanulmánnyal a kötethez, vagy valamely korábbi munkáját dolgozta át e célnak megfelelően olvasókönyvünk számára. A válogatás fennmaradó része vagy másodközlés (nehezen hozzáférhető régebbi írásokból), vagy fordítás (finnről, meänkieliről, ill. észtről), de hallgatóink és a szélesebb olvasóközönség érdekeit szem előtt tartva ezek többségét is magyarázó jegyzetekkel láttuk el.

A kötet a https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/83138 címen érhető el.