Nyelvészeti kutatások a gyakorlatban

2020.05.14.
Nyelvészeti kutatások a gyakorlatban

Nyelvészeti kutatások a gyakorlatban címmel tartjuk május 29-én 10 órától az alkalmazott nyelvészeti doktori program hallgatóinak Skype-konferenciáját.
A részvétel sem Skype-accountot, sem előzetes regisztrációt nem igényel. Itt lehet csatlakozni: https://join.skype.com/pN54C2Csr5dQ.

Az esemény a Tématerületi Kiválósági Program támogatásával valósul meg.


PROGRAM:
10.00-10.30 Vajtó Anikó: Migrációs háttérrel rendelkező hallgatók nyelvi fejlődése

10.30-11.00 Jankovics Julianna: Enyhe értelmi fogyatékossággal élők beszédének temporális sajátosságai

11.00-11.30 Pap Johanna: Hadaró a hadarónak - egy társalgáselemzés tanulságai

11.30-12.00 Havadi-Nagy Marian: A szupraglottális beszédszervek működésének vizsgálata orofaciális myofunkcionális diszfunkció esetén

12.00-13.00 ebédszünet

13.00-13.30 Juhász Kornélia: A mandarin veláris illabiális [ɤ] magánhangzó, illetve az alveoláris [ɹ] és posztalveoláris [ɻ] approximánsok produkciója kínaiul tanuló magyarok körében

13.30-14.00 Mátraházi Noémi: Az idegen nyelvi beszédfolyamatosság és az érthetőség vizsgálata spanyol nyelvű beszédmintákon

14.00-14.30 Bernula-Orosz Dorottya: Hétéves gyermekek megakadásjelenségeinek gyakorisága és a beszédfeldolgozási teljesítményük közötti összefüggések

14.30-15.00 Csárdás László Bence: Morfoszintaktikai és szemantikai feldolgozás anyanyelvi hallás utáni szövegértésben

15.00-15.30 kávészünet

15.30-16.00 Juhász Milán: Az érvelő esszé értékelési szempontjainak megítélése pályakezdő és gyakorlott pedagógusok által

16.00-16.30 Simon Viktória: A szaktárgyi szövegértés mérése a történelemórán feldolgozandó szövegtípusokon 11. évfolyamos tanulók körében

16.30-17.00 Murányi Sarolta: A történetmesélés mikroszerkezeti vizsgálata óvodáskorban: első említés, koreferencia

17.00-17.30 Grund Ágnes: A tanárjelöltek tanári kommunikációs stratégiáinak mintázatai az osztálytermi diskurzusban

17.30-18.00 Seong Eun Jeong: Language ideologies of foreign language learning: A linguistic ethnographic study of learning a distant central language