ONLINE KONFERENCIA "A JÁRVÁNY OKOZTA VESZÉLYHELYZET HATÁSA A HUMÁN(TUDOMÁNYI) KUTATÁSOKRA" CÍMMEl

2020.10.13.
ONLINE KONFERENCIA

Az MTA–ELTE „Lendület” Lingvális Artikuláció Kutatócsoport
és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programjának támogatásával online konferenciát szervez
 

A járvány okozta veszélyhelyzet hatása a humán(tudományi) kutatásokra

címmel.

 

A konferencia TELJES PROGRAMJA.

A konferencia időpontja: 2020. október 22. (csütörtök), MS Teamsen keresztül.

A konferenciára várjuk mindazokat a kutatókat (ide értve a kutatást végző vagy tervező egyetemi hallgatókat, doktoranduszokat is), akik számára a járvány okozta veszélyhelyzet nehézséget támaszt(ott) a kutatásaik lefolytatásában. A konferencia teret kíván adni a következő (és a kapcsolódó) kérdések megvitatására:

Milyen hatással volt, illetve lehet a veszélyhelyzet a különböző humántudományi területeken végzett kutatásokra?

Milyen módszertani, esetleg etikai dilemmákkal szembesült/nek a kutatók ezeken a területeken?

Milyen lehetőségeket látnak a kutatók a nehézségek leküzdésére, illetve milyen megoldásokat találtak?

A diskurzus célja az, hogy a különböző területeken kutatómunkát végző szakemberek megismerjék és megvitassák egymás megoldási javaslatait. Az új nézőpontok új lehetőségeket nyithatnak az esetleg elakadt kutatásokban, akár új módszertani alapokra helyezve azokat.

A konferencia keretében lehetőséget kívánunk biztosítani szekció-előadásoknak és kerekasztaloknak, paneleknek is.

Jelentkezni lehet e-mailben a marko.alexandra{at}btk.elte.hu e-mail-címen a következők feltüntetésével:

  • a részvétel típusa: előadóként; kerekasztal/panel szervezőjeként; hallgatóságként
  • az előadó(k) vagy résztvevő neve, affiliációja és e-mail-címe
  • az előadás vagy a szervezett kerekasztal/panel címe
  • az előadás vagy a szervezett kerekasztal/panel rövid (legfeljebb féloldalas) összefoglalója

Kérjük, hogy a kerekasztalok/panelek résztvevői egy közös jelentkezést küldjenek, minden résztvevő/felszólaló nevének és adatainak feltüntetésével. A visszajelzést a kerekasztal/panel főszervezőjének küldjük.

A konferencia folyamatosan frissülő honlapja:

http://lingart.elte.hu/a-jarvany-okozta-veszelyhelyzet-hatasa-a-humantudomanyi-kutatasokra-konferencia-2020-oktober-22-en/

A jelentkezés határideje: 2020. szeptember 22.

A jelentkezések elfogadásáról és a konferencia programjáról 2020. október 6-ig értesítjük a résztvevőket.

A konferencián nincs részvételi díj.


A konferencia szervezői:

Markó Alexandra (ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, MTA–ELTE „Lendület” Lingvális Artikuláció Kutatócsoport)

Bodó Csanád (ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)

Csapó Tamás Gábor (BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, MTA–ELTE „Lendület” Lingvális Artikuláció Kutatócsoport)

Deme Andrea (ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, MTA–ELTE „Lendület” Lingvális Artikuláció Kutatócsoport)

Gráczi Tekla Etelka (Nyelvtudományi Intézet, MTA–ELTE „Lendület” Lingvális Artikuláció Kutatócsoport)

Juhász Kornélia (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola)