VÁLTOZÁSOK AZ INTÉZET VEZETÉSÉBEN

2020. július 1-jétől a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatói tisztségét dr. Farkas Tamás tanszékvezető, habilitált egyetemi docens látja el.
Intézetigazgató-helyettesi megbízást dr. Bóna Judit habilitált egyetemi docens kapott, aki elsősorban az intézet tudományos tevékenységének koordinálásával kapcsolatos feladatokkal foglalkozik majd.
Az intézeti vezetés munkáját a képzésekkel és az oktatásszervezési ügyekkel kapcsolatosan, oktatási titkárként Friczné dr. Terbe Erika adjunktus segíti a jövőben.
Az intézet korábbi, most leköszönő igazgatójának, dr. Juhász Dezső professzornak tizenkét évnyi vezetői munkájáért köszönetet mondva, további eredményes oktatói és kutatómunkát kívánunk! 
 
2020.07.07.