WORKSHOP – A személyjelölés poétikai vizsgálatának elméleti és módszertani lehetőségei

2022. 06. 20.

2022.05.02.
WORKSHOP – A személyjelölés poétikai vizsgálatának elméleti és módszertani lehetőségei

Az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ Stíluskutató csoportja szeretettel vár minden érdeklődőt "A személyjelölés poétikai vizsgálatának elméleti és módszertani lehetőségei" című workshopjára.

Időpont: 2022. június 20.

Helyszín: ELTE DH tárgyaló, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., II. em.
 

Program

9.00–12.30: A személyjelölés poétikai vizsgálatának elméleti kérdései

9.00–10.00: Beszélgetés I.
Vitaindítók: SIMON GÁBOR és TÁTRAI SZILÁRD
Felkért hozzászólók: KULCSÁR-SZABÓ ZOLTÁN és SZEMES BOTOND
Kiinduló szöveg:
Simon Gábor – Tátrai Szilárd 2021. A modern magyar elégia kognitív poétikai modellje. In: Ferenczi A. – Hajdú P. (szerk.): Történeti változatok elégiára. Budapest: L’Harmattan. 133–150.

10.15–11.15: Beszélgetés II.
Vitaindító: LŐRINCZ CSONGOR
Felkért hozzászólók: TOLCSVAI NAGY GÁBOR és L. VARGA PÉTER
Kiinduló szöveg: Lőrincz Csongor 2022. A biosz ellenjegyzése (József Attila: [Jön a vihar…]). Alföld 2022/4.

11.30–12.30: Beszélgetés III.
Vitaindító: OSZTROLUCZKY SAROLTA
Felkért hozzászólók: MÉSZÁROS MÁRTON és PETHŐ JÓZSEF
Kiinduló szöveg: Osztroluczky Sarolta 2021. „Halkan beszélgetnénk…” – Beszédszólamok interferenciája Tandori Dezső Mottók egymás elé című versében. In: Laczkó K. – Tátrai Sz. (szerk.): Líra, poétika, diskurzus. Budapest: ELTE Eötvös Collegium. 165–178.

13.30-17.00: Módszertani pluralizmus a személyjelölés vizsgálatában (korpuszalapú vizsgálat, kvalitatív elemzés, kísérletes vizsgálat)

13.30–14.30: Beszélgetés IV.
Vitaindítók: HORVÁTH PÉTER, PRÓTÁR NOÉMI, KOPCSÁK RÓBERT
Felkért hozzászólók: INDIG BALÁZS és K. MOLNÁR EMESE
Kiinduló szöveg: Horváth Péter – Simon Gábor – Tátrai Szilárd 2021. A lírai személyjelölés konstrukcióinak annotálási elveiről. In: Laczkó K. – Tátrai Sz. (szerk.): Líra, poétika, diskurzus. Budapest: ELTE Eötvös Collegium. 133–166.

14.45–15.45: Beszélgetés V.
Vitaindító: IMRÉNYI ANDRÁS
Felkért hozzászólók: BALLAGÓ JÚLIA és KRIZSAI FRUZSINA
Kiinduló szöveg:
Imrényi András 2021. Egy dalszöveg a pedagógiai nyelvészet szolgálatában. Quimby: Magam adom. Acta Universitatis de Carlo Eszterházy Nominatae: Sectio Linguistica Hungarica (47): 23–34.

16.00–17.00: Beszélgetés VI.
Vitaindítók: DOMONKOSI ÁGNES és KUNA ÁGNES
Felkért hozzászólók: PAP ANDREA és SÓLYOM RÉKA
Kiinduló szöveg: Domonkosi Ágnes – Kuna Ágnes 2021. „Útrakeltek a héják” – A személyjelölés konstrukciói a Héjanász az avaron kaleidoszkopikus szövegváltozataiban. In: Laczkó K. – Tátrai Sz. (szerk.): Líra, poétika, diskurzus. Budapest: ELTE Eötvös Collegium. 213–236.Az egyes beszélgetések felvezető, problémafelvető előadásai 20 percesek, a két hozzászólás 10-10 perces, ezt 20 perces vita követi.

Társszervezők:
ELTE BTK Digitális Bölcsészet Tanszék,
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ