A Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör műhelyeinek bemutatkozása

A Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör tudományos műhelyei
 

A diákkör vezető oktatója: F. Gulyás Nikolett (nikolett.fgulyas@btk.elte.hu)

A diákműhelyek titkára: Máthé Levente (matheleva@gmail.com)
 

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetéhez kötődő Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör szervezeti felépítése a hallgatók rendkívül szerteágazó és sokoldalú nyelvészeti érdeklődése eredményeként sajátos. A tudományos diákkört az egyes nyelvtudományi területek mentén szerveződő hallgatói műhelyek alkotják. A diákkör támogatja, összefogja, koordinálja, továbbá kari és országos szinten – különösen is a kétévenkénti országos megmérettetésen (OTDK) és annak előkészítésében (kari TDK) – szervezi és képviseli a tudományos műhelyeket. A diákkör műhelyei az egyetemi polgárok és az érdeklődők számára minden tanévben bemutatkoznak az Egyetemi Anyanyelvi Napok keretében.

Műhely neve

Vezető hallgató

Hallgató elérhetősége

Vezető oktató

Oktató elérhetősége

Műhely elérhetősége

Alkalmazott Nyelvészeti Diákműhely

Herman Virág

hermanvirag@gmail.com

Constantinovitsné Vladár Zsuzsa

vladar.zsuzsa@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/nyelvmentor

 

Heller Kata

hellerkata13@gmail.com

     
 

Hrenek Éva

hrenek.eva@gmail.com

     

Anyanyelv-pedagógiai Diákműhely

Könnyü Laura

konnyu.laura@gmail.com

Gonda Zsuzsa

gonda.zsuzsa@btk.elte.hu

http://metodika.btk.elte.hu/tptdk

 

Grund Ágnes

grundagi@gmail.com

     

Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely

F. Bátori Gyopárka

batori.gyopi@gmail.com

Szentgyörgyi Rudolf

szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/ELTE-Benk%C5%91-Lor%C3%A1nd-Nyelvt%C3%B6rt%C3%A9neti-Hallgat%C3%B3i-M%C5%B1hely-244147618995333/

 

Sarnyai Vivien

sarnyaivivi@gmail.com

Sárosi Zsófia

sarosi.zsofia@btk.elte.hu

 

Élőnyelvi Diákműhely

Szabó Dorina

szabodorinaanett@gmail.com

Bárth János

barth.janos@btk.elte.hu

 

Finnugrisztikai Diákműhely

Máthé Levente

matheleva@gmail.com

F. Gulyás Nikolett

nikolett.fgulyas@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/groups/602759723223544/

Fonetikai és Pszicholingvisztikai Diákműhely

Borissza Emese

borissza.emese@gmail.com

 dr. Deme Andrea

deme.andrea@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/groups/diakmuhely

Funkcionális Nyelvészeti Diákműhely

Pomázi Bence (titkár)

pomazi.bence@gmail.com

Kugler Nóra

kugler.nora@btk.elte.hu

http://osvenyek.elte.hu

 

Roskó Mira Rózsa (titkár)

mirarozsa@gmail.com

Tátrai Szilárd

tatrai.szilard@btk.elte.hu

 
 

Soós Anna (referens)

soos.anna30@gmail.com

     

Két- és Többnyelvűségi Diákműhely

Tücsök Dorottya

tucsokdorottya@gmail.com

Kissné dr. Bartha Csilla

bartha.csilla@btk.elte.hu

http://www.mta-tkk.hu

Magyar Grammatikai Diákműhely

Gyenei Kornélia

kornelia.gyenei@gmail.com

Kardosné Balogh Judit

balogh.judit@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/groups/232664790444480

Névtani Diákműhely

Wendl Dávid

davidwendl88@gmail.com

Slíz Mariann

sliz.marianna@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/nevallomas, https://nevallomas.blogspot.com/p/kapcsolat.html