Diákkör

A Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör műhelyeinek bemutatkozása

A Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör tudományos műhelyei
 

A diákkör vezető oktatója: F. Gulyás Nikolett (nikolett.fgulyas@btk.elte.hu)

A diákműhelyek titkára: Máthé Levente (matheleva@gmail.com)
 

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetéhez kötődő Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör szervezeti felépítése a hallgatók rendkívül szerteágazó és sokoldalú nyelvészeti érdeklődése eredményeként sajátos. A tudományos diákkört az egyes nyelvtudományi területek mentén szerveződő hallgatói műhelyek alkotják. A diákkör támogatja, összefogja, koordinálja, továbbá kari és országos szinten – különösen is a kétévenkénti országos megmérettetésen (OTDK) és annak előkészítésében (kari TDK) – szervezi és képviseli a tudományos műhelyeket. A diákkör műhelyei az egyetemi polgárok és az érdeklődők számára minden tanévben bemutatkoznak az Egyetemi Anyanyelvi Napok keretében.

 

Az MNyFI tudományos diákműhelyei

Hallgató műhelyvezető

 

Oktató műhelyvezető

   

Műhely neve

Vezető hallgató

Hallgató elérhetősége

Vezető oktató

Oktató elérhetősége

Műhely elérhetősége

Alkalmazott Nyelvészeti Diákműhely

Heller Kata

hellerkata13@gmail.com

Hrenek Éva

hrenek.eva@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/groups/812794033297462

Anyanyelv-pedagógiai Diákműhely

Gerák Zsófi (elnök)

gerakzsofi@student.elte.hu

Gonda Zsuzsa

gonda.zsuzsa@btk.elte.hu

http://metodika.btk.elte.hu/tptdk

 

Szücs Boglárka

szucsibogi@gmail.com

     

Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely

 

 

 

 

 

 

Kaulics Krisztina

kaulicsk@gmail.com

Szentgyörgyi Rudolf

szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/ELTE-Benk%C5%91-Lor%C3%A1nd-Nyelvt%C3%B6rt%C3%A9neti-Hallgat%C3%B3i-M%C5%B1hely-244147618995333/
 

Kiss Dóra Anna

kissmihalydoraanna@gmail.com

     

Élőnyelvi Diákműhely

Czirfusz Viktória

viktoriaczirfusz@gmail.com

Bárth János

barth.janos@btk.elte.hu

 

Finnugrisztikai Diákműhely

Máthé Levente

matheleva@gmail.com

F. Gulyás Nikolett

nikolett.fgulyas@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/groups/602759723223544/

Fonetikai és Pszicholingvisztikai Diákműhely

Szánthó Zsuzsa

zsuzsa.szantho@gmail.com

 Deme Andrea

deme.andrea@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/groups/diakmuhely

Funkcionális Nyelvészeti Diákműhely

 

 

Kugler Nóra

kugler.nora@btk.elte.hu

 

 

Bajzát Tímea Borbála

bajzat.timi9696@gmail.com

Tátrai Szilárd

tatrai.szilard@btk.elte.hu

 
 

Prótár Noémi

noemiprotar@gmail.com

Pomázi Bence

pomazi.bence@btk.elte.hu http://osvenyek.elte.hu

Két- és Többnyelvűségi Diákműhely

Tücsök Dorottya

tucsokdorottya@gmail.com

Kissné dr. Bartha Csilla

bartha.csilla@btk.elte.hu

http://www.mta-tkk.hu

Névtani Diákműhely

Wendl Dávid

davidwendl88@gmail.com

Slíz Mariann

sliz.marianna@btk.elte.hu

https://www.facebook.com/nevallomas, https://nevallomas.blogspot.com/p/kapcsolat.html


RENDEZVÉNYEK

Interaktív nyelvi játékok. Kutatók Éjszakája 2022