Kiadványok

Kiadványok

Az intézet több nyelvészeti szakfolyóirat kiadójaként működik:

  • Névtani Értesítő, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata
  • Ösvények, az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ online hallgatói folyóirata
  • Studia Linguistica Hungarica, az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ idegen nyelvű online folyóirata

továbbá szerkesztősége, illetve szerkesztőbizottsága révén további szakfolyóiratokkal is szorosan együttműködik:

Az egyes tanszékeken folyó szakmai tevékenységek keretében megjelenő további kiadványokról, kiadványsorozatokról az intézet tanszékeinek honlapjai adnak részletesebb tájékoztatást.