Intézeti Tanács

Intézeti tanács

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének
Intézeti Tanácsa
2021. január 14-től

 

1. Hivatalból tagok

 Dr. Farkas Tamás intézetigazgató, tanszékvezető 
 Dr. Bereczki András tanszékvezető
 Constantinovitsné dr. Vladár Zsuzsa tanszékvezető
 Dr.Tátrai Szilárd tanszékvezető

2. Választott oktató-kutató tagok

 Dr. Bóna Judit intézetigazgató-helyettes, választott tag
 Klemmné dr. Gonda Zsuzsa  választott tag
 Friczné dr. Terbe Erika  intézeti oktatási titkár, választott tag
 

3. Választott nem oktató-kutató

 Romhányi Andrea intézeti főmunkatárs, választott tag
  

4. Delegált hallgatói önkormányzati képviselők

 Pintér Sándor Benedek a szakos hallgatói képviselet elnöke
 Osztroluczki Anett hallgatói képviselő
 Virágh Eszter Enikő hallgatói képviselő

5. Doktorandusz képviselő

 Tóbisz-Hertelendy Réka doktorandusz képviselő