Intézeti tanács

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének
Intézeti Tanácsa
2021. január 14-től

 

1. Hivatalból tagok

 Dr. Farkas Tamás intézetigazgató, tanszékvezető 
 Dr. Bereczki András tanszékvezető
 Constantinovitsné dr. Vladár Zsuzsa tanszékvezető
 Dr.Tátrai Szilárd tanszékvezető

2. Választott oktató-kutató tagok

 Dr. Bóna Judit intézetigazgató-helyettes, választott tag
 Klemmné dr. Gonda Zsuzsa  választott tag
 Friczné dr. Terbe Erika  intézeti oktatási titkár, választott tag
 

3. Választott nem oktató-kutató

 Romhányi Andrea intézeti főmunkatárs, választott tag
  

4. Delegált hallgatói önkormányzati képviselők

 Pintér Sándor Benedek a szakos hallgatói képviselet elnöke
 Huszár Boglárka hallgatói képviselő
 Vincze Natália hallgatói képviselő
 

5. Doktorandusz képviselő

 Bencze Norbert doktorandusz képviselő  


 

Meghívott tagok

Az Intézeti Tanács meghívott, szavazati joggal nem rendelkező tagjairól később születik döntés.

A tanács feladata


Dokumentumok