Intézeti Tanács

Intézeti tanács

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének
Intézeti Tanácsa

 

1. Hivatalból tagok

 Dr. Farkas Tamás intézetigazgató, tanszékvezető 
 Dr. Bereczki András tanszékvezető
 Constantinovitsné dr. Vladár Zsuzsa tanszékvezető
 Dr.Tátrai Szilárd tanszékvezető

2. Választott oktató-kutató tagok

 Dr. Bóna Judit intézetigazgató-helyettes, választott tag
 Klemmné dr. Gonda Zsuzsa  választott tag
 Friczné dr. Terbe Erika  intézeti oktatási titkár, választott tag
 

3. Választott nem oktató-kutató

 Romhányi Andrea intézeti főmunkatárs, választott tag
  

4. Delegált hallgatói önkormányzati képviselők

Virágh Eszter Enikő a szakos hallgatói képviselet elnöke
Nádasi Róza Sára hallgatói képviselő 
Osztroluczki Anett hallgatói képviselő

5. Doktorandusz képviselő

 Tóbisz-Hertelendy Réka doktorandusz képviselő