A Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör műhelyeinek bemutatkozása

A Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör
tudományos műhelyei

A diákkör vezető oktatója: F. Gulyás Nikolett (nikolett.fgulyas@btk.elte.hu)

A diákműhelyek titkára: Bátori Gyopárka (batori.gyopi@gmail.com)

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetéhez kötődő Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör szervezeti felépítése a hallgatók rendkívül szerteágazó és sokoldalú nyelvészeti érdeklődése eredményeként sajátos. A tudományos diákkört az egyes nyelvtudományi területek mentén szerveződő hallgatói műhelyek alkotják. A diákkör támogatja, összefogja, koordinálja, továbbá kari és országos szinten – különösen is a kétévenkénti országos megmérettetésen (OTDK) és annak előkészítésében (kari TDK) – szervezi és képviseli a tudományos műhelyeket. A diákkör műhelyei az egyetemi polgárok és az érdeklődők számára minden tanévben bemutatkoznak az Egyetemi Anyanyelvi Napok keretében.

A diákműhelyek ismertetője letölthető PDF formában (4 MB).

Alkalmazott nyelvészeti diákműhely <http://www.facebook.com/nyelvmentor>
Anyanyelv-pedagógiai diákműhely <https://metodika.btk.elte.hu/diakmuhelyek>
Benkő Loránd nyelvtörténeti hallgatói műhely <https://www.facebook.com/ELTE-Benkő-Loránd-Nyelvtörténeti-Hallgatói-Műhely-244147618995333/>
Élőnyelvi diákműhely <facebook.com/diakdimenziok> + <Élőnyelvi Diákműhely, ELTE BTK csoport>
Finnugrisztikai diákműhely <https://www.facebook.com/groups/602759723223544/>
Fonetika és pszicholingvisztika diákműhely <Facebook: Fonetikai és pszicholingvisztikai diákműhely>
Funkcionális nyelvészeti diákműhely <http://osvenyek.elte.hu>
Két- és többnyelvűségi diákműhely <http://www.mta-tkk.hu>
Magyar grammatika diákműhely <Facebook: ELTE BTK Magyar Grammatikai Műhely>
Magyar mint idegen nyelv módszertani műhely <>
Névtani diákműhely <facebook.com/diakdimenziok>
Savaria nyelvtudományi diákműhely <nyelveszetidiakmuhely.szombath@gmail.com>

 

Az ELTE BTK Tudományos Diákkörei: https://www.btk.elte.hu/tdk
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapja: http://www.otdt.hu/