Tehetséggondozás, felzárkóztatás

Tudományos Diákkör

Az intézeti Tudományos Diákkör várja a csatlakozni kívánó hallgatókat.
Az MNYFI tudományos diákműhelyei

Az MNYFI TDK vezetője:

F. Gulyás Nikolett egyetemi tanársegéd

Telefon/Mellék: +36-1-4855200/5223
Szoba: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/I/14.
E-mail: nikolett.fgulyas@btk.elte.hu

A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR DIÁKMŰHELYEI:

Diákműhely

A műhely munkáját támogató oktató

Alkalmazott Nyelvészeti Diákműhely

Ladányi Mária

Anyanyelv-pedagógiai Diákműhely

Klemmné Gonda Zsuzsa

Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely

Szentgyörgyi Rudolf

Élőnyelvi Diákműhely

Bárth János

Finnugrisztikai Diákműhely

F. Gulyás Nikolett

Fonetikai és Pszicholingvisztikai Diákműhely

Deme Andrea

Funkcionális Nyelvészeti Diákműhely

Kugler Nóra és Tátrai Szilárd

Két- és Többnyelvűségi Diákműhely

Kissné Bartha Csilla

Magyar Grammatika Diákműhely

Kardosné Balogh Judit

Magyar mint Idegen Nyelv Módszertani Műhely

Lóskáné Szili Katalin

Névtani Diákműhely

Slíz Mariann

Intézeti szakmentorok (HELP)

A szakmentornál és a szakos hallgatói érdekképviselőknél is jelentkezhetnek tanulástámogatási igénnyel. 

Dr. Lengyel Klára habilitált egyetemi docens 

Telefon/Mellék: 5151
Szoba: II. em. 223.
E-mail: lengyelkl@gmail.com

Dr. Sárosi Zsófia egyetemi docens 

Telefon/Mellék: 5265
Szoba: II. em. 219
E-mail: sarosi.zsofia@btk.elte.hu

A hallgatói eredményességgel kapcsolatos személyes tanácsadásra bejelentkezés itt.

A Kortárs Segítő Csoporthoz segítő beszélgetésre kortars.segito@ppk.elte.hu címen lehet bejelentkezni, honlap: http://kortars.elte.hu/.